Posts tagged “sàn gỗ chiu liu”

Sàn nhà sang nhờ dùng sàn gỗ chiu liu tự nhiên

Sàn gỗ tự nhiên chiu liu là như thế nào? từ đâu mà có? 1. CÂY CHIU LIU (CHIÊU LIÊU): Muồng đen hay muồng xiêm hay chiu liu, chiêu liêu tên khoa học: Senna siamea (Lam.) Cây mọc chủ yếu ở vùng Đông Nam Á. Ở Việt Nam cây mọc hoang dại trong các rừng tự nhiên từ Quảng Ninh đến các tỉnh Tây Nguyên như Kontum, Đaknong, Đaklak và phía nam như Đồng Nai. Chiu liu là loài cây trung tính, [...]